Vår kursplan – Semester juni 2020

KURS - STED
PEDAGOG
FØDT ÅR
Mandag

Kl. 10.30 til 15.30

Studio 5 Maria Bastos (MJB) Kurs. Id: 8

Kl. 10.00 til 15.00

Studio 2 William Vikan (WV) Kurs. Id: 6

Kl. 10.30 til 15.30

Studio 2 William Vikan (WV) Kurs. Id: 3

Kl. 15.00 til

Studio 2 Camilla Samuelsen Matre (CSM) Kurs. Id: Grad 5-1

Kl. 15.15 til

Studio 5 Maria Bastos (MJB) Kurs. Id: Grad 4-1

Kl. 16.00 til

Studio 2 Camilla Samuelsen Matre (CSM) Kurs. Id: Grad 5-2

Kl. 16.15 til

Studio 5 Maria Bastos (MJB) Kurs. Id: Grad 4-2

Kl. 1705 til

Studio 2 Camilla Samuelsen Matre (CSM) Kurs. Id: Primary -1

Kl. 17.15 til

Studio 5 Maria Bastos (MJB) Kurs. Id: Grad 3-1

Kl. 18.10 til

Studio 2 Camilla Samuelsen Matre (CSM) Kurs. Id: Grad 4CA-1

Kl. 18.15 til

Studio 5 Maria Bastos (MJB) Kurs. Id: Grad 3-2

Kl. 1825 til

Studio 5 Maria Bastos (MJB) Kurs. Id: Grad 3g-1

Kl. 19.15 til

Studio 2 Camilla Samuelsen Matre (CSM) Kurs. Id: Grad 6-1

Kl. 20.15 til

Studio 2 Camilla Samuelsen Matre (CSM) Kurs. Id: Grad 6-2
Tirsdag

Kl. 09.30 til 14.30

Studio 5 Rebekka Flaarønning (RF) Kurs. Id: 4

Kl. 10.30 til 15.30

Studio 5 Maria Bastos (MJB) Kurs. Id: 8

Kl. 10.00 til 15.00

Studio 2 William Vikan (WV) Kurs. Id: 6

Kl. 10.00 til 15.00

Studio 2 William Vikan (WV) Kurs. Id: 1

Kl. 10.30 til 15.30

Studio 2 William Vikan (WV) Kurs. Id: 3

Kl. 15.00 til

Studio 2 Camilla Samuelsen Matre (CSM) Kurs. Id: Grad 4-3

Kl. 15.15 til

Studio 5 Maria Bastos (MJB) Kurs. Id: Grad 4CA-2

Kl. 16.00 til

Studio 2 Camilla Samuelsen Matre (CSM) Kurs. Id: Grad 4-4

Kl. 16.15 til

Studio 5 Maria Bastos (MJB) Kurs. Id: Grad 4CA-3

Kl. 1705 til

Studio 2 Camilla Samuelsen Matre (CSM) Kurs. Id: Grad 2-1

Kl. 18.15 til

Studio 5 Maria Bastos (MJB) Kurs. Id: Grad 6-4

Kl. 17.15 til

Studio 5 Maria Bastos (MJB) Kurs. Id: Grad 6-3

Kl. 1810 til

Studio 2 Camilla Samuelsen Matre (CSM) Kurs. Id: Grad 3g-2

Kl. 19.15 til

Studio 2 Camilla Samuelsen Matre (CSM) Kurs. Id: Grad 7-1

Kl. 19.25 til

Studio 5 Maria Bastos (MJB) Kurs. Id: Grad 8-1

Kl. 20.15 til

Studio 2 Camilla Samuelsen Matre (CSM) Kurs. Id: Grad 7-2

Kl. 20.25 til

Studio 5 Maria Bastos (MJB) Kurs. Id: Grad 8-2
Onsdag

Kl. 09.30 til 14.30

Studio 5 Rebekka Flaarønning (RF) Kurs. Id: 4

Kl. 10.30 til 15.30

Studio 5 Maria Bastos (MJB) Kurs. Id: 8

Kl. 10.00 til 15.00

Studio 2 William Vikan (WV) Kurs. Id: 6

Kl. 10.00 til 15.00

Studio 2 William Vikan (WV) Kurs. Id: 1

Kl. 10.30 til 15.30

Studio 2 Sarah Lysebo Furhovden (SLF) Kurs. Id: 9

Kl. 10.30 til 15.30

Studio 5 Maria Bastos (MJB) Kurs. Id: 2

Kl. 10.30 til 15.30

Studio 2 William Vikan (WV) Kurs. Id: 3

Kl. 10.30 til 15.30

Studio 5 Maria Bastos (MJB) Kurs. Id: 7

Kl. 10.00 til 15.00

Studio 3 Sarah Lysebo Furhovden (SLF) Kurs. Id: 5

Kl. 15.00 til

Studio 2 Camilla Samuelsen Matre (CSM) Kurs. Id: Grad 3-3

Kl. 15.15 til

Studio 5 Maria Bastos (MJB) Kurs. Id: Grad 6-5

Kl. 16.00 til

Studio 2 Camilla Samuelsen Matre (CSM) Kurs. Id: Grad 3-4

Kl. 16.15 til

Studio 5 Maria Bastos (MJB) Kurs. Id: Grad 6-6

Kl. 16.15 til

Studio 5 Maria Bastos (MJB) Kurs. Id: Grad 4CA-5

Kl. 17.05 til

Studio 2 Camilla Samuelsen Matre (CSM) Kurs. Id: Primary -2

Kl. 1715 til

Studio 5 Maria Bastos (MJB) Kurs. Id: Grad 2-2

Kl. 1810 til

Studio 2 Camilla Samuelsen Matre (CSM) Kurs. Id: Grad 1-1

Kl. 1820 til

Studio 5 Maria Bastos (MJB) Kurs. Id: Grad 3g-3

Kl. 19.15 til

Studio 2 Camilla Samuelsen Matre (CSM) Kurs. Id: Grad 4-5

Kl. 19.25 til

Studio 5 Maria Bastos (MJB) Kurs. Id: Grad 8-3

Kl. 20.25 til

Studio 2 Camilla Samuelsen Matre (CSM) Kurs. Id: Grad 8-4
Torsdag

Kl. 09.30 til 14.30

Studio 5 Rebekka Flaarønning (RF) Kurs. Id: 4

Kl. 10.00 til 15.00

Studio 2 William Vikan (WV) Kurs. Id: 1

Kl. 10.30 til 15.30

Studio 2 Sarah Lysebo Furhovden (SLF) Kurs. Id: 9

Kl. 10.30 til 15.30

Studio 5 Maria Bastos (MJB) Kurs. Id: 2

Kl. 10.30 til 15.30

Studio 5 Maria Bastos (MJB) Kurs. Id: 7

Kl. 10.00 til 15.00

Studio 3 Sarah Lysebo Furhovden (SLF) Kurs. Id: 5

Kl. 15.00 til

Studio 2 Camilla Samuelsen Matre (CSM) Kurs. Id: Grad 6-7

Kl. 15.15 til

Studio 5 Maria Bastos (MJB) Kurs. Id: Grad 5-3

Kl. 16.00 til

Studio 2 Camilla Samuelsen Matre (CSM) Kurs. Id: Grad 6-8

Kl. 16.15 til

Studio 5 Maria Bastos (MJB) Kurs. Id: Grad 5-4

Kl. 17.05 til

Studio 2 Camilla Samuelsen Matre (CSM) Kurs. Id: Grad 2-3

Kl. 17.15 til

Studio 5 Maria Bastos (MJB) Kurs. Id: Grad 3-5

Kl. 18.10 til

Studio 2 Camilla Samuelsen Matre (CSM) Kurs. Id: Grad 1-2

Kl. 18.220 til

Studio 5 Maria Bastos (MJB) Kurs. Id: Grad 7-3

Kl. 19.15 til

Studio 2 Camilla Samuelsen Matre (CSM) Kurs. Id: Grad 8-5

Kl. 19.20 til

Studio 5 Maria Bastos (MJB) Kurs. Id: Grad 7-4

Kl. 20.15 til

Studio 2 Camilla Samuelsen Matre (CSM) Kurs. Id: Grad 8-6
Fredag

Kl. 10.30 til 15.30

Studio 2 Sarah Lysebo Furhovden (SLF) Kurs. Id: 9

Kl. 10.30 til 15.30

Studio 5 Maria Bastos (MJB) Kurs. Id: 2

Kl. 10.30 til 15.30

Studio 5 Maria Bastos (MJB) Kurs. Id: 7

Kl. 10.00 til 15.00

Studio 3 Sarah Lysebo Furhovden (SLF) Kurs. Id: 5

Kl. 15.00 til

Studio 2 Camilla Samuelsen Matre (CSM) Kurs. Id: Grad 7-5

Kl. 15.15 til

Studio 5 Maria Bastos (MJB) Kurs. Id: Grad 4CA-4

Kl. 16.00 til

Studio 2 Camilla Samuelsen Matre (CSM) Kurs. Id: Grad 7-6

Kl. 17.05 til

Studio 2 Camilla Samuelsen Matre (CSM) Kurs. Id: Primary -3

Kl. 1715 til

Studio 5 Maria Bastos (MJB) Kurs. Id: Grad 1-3

Kl. 1810 til

Studio 2 Camilla Samuelsen Matre (CSM) Kurs. Id: Grad 5-5

Kl. 18.20 til

Studio 5 Maria Bastos (MJB) Kurs. Id: Grad 4-6

Kl. 1910 til

Studio 2 Camilla Samuelsen Matre (CSM) Kurs. Id: Grad 5-6

Kl. 19.20 til

Studio 5 Maria Bastos (MJB) Kurs. Id: Grad 4-7

Kl. 20.15 til

Studio 2 Camilla Samuelsen Matre (CSM) Kurs. Id: Grad 8-7
Lørdag

Kl. 10.00 til

Studio 2 Camilla Samuelsen Matre (CSM) Kurs. Id: Grad 2-4
Søndag

Kl. 10.00 til

Studio 2 Camilla Samuelsen Matre (CSM) Kurs. Id: Grad 3-6