BALLETT (rettet mot konkurranseturnere, kunstløp og stupere) Tirsdag 1615

Kurs id : 2116
Studio 1
Tirsdag kl.16:15 - 17:15
Pedagog: Maria Bastos (MJB)

Beskrivelse

None

Vår kursplan