HOUSE (Gruppe B) (audition) nivå 3-4 Tirsdag 19.15

Kurs id : 2219B
Studio 2
Tirsdag kl.19:15 - 20:15
Pedagog: Thomas Schlytter- Henrichen (TSH)

Beskrivelse

None

Vår kursplan