Grad 3- time 5 Jenter (EXAM) - Torsdag kl. 17.15-18.15 Studio 5

Kurs id : Grad 3-5
Studio 5
Torsdag kl.17.15 -
Pedagog: Maria Bastos (MJB)

Beskrivelse

None

Vår kursplan