SOMMER WORKSHOP UKE 32: 10-12 år (mandag-onsdag) Kommersielle dansestiler.

Kurs id : 6
Studio 2
Mandag kl.10.00 - 15.00
Pedagog: William Vikan (WV)

Beskrivelse

None

Vår kursplan