Grad 3- time 3 Gutter (EXAM) - Onsdag kl. 18.20-19.20 Studio 5

Kurs id : Grad 3g-3
Studio 5
Onsdag kl.1820 -
Pedagog: Maria Bastos (MJB)

Beskrivelse

None

Vår kursplan