SOMMER WORKSHOP UKE 26: 10-12 år (onsdag-fredag) Tradisjonelle dansestiler.

Kurs id : 2
Studio 5
Onsdag kl.10.30 - 15.30
Pedagog: Maria Bastos (MJB)

Beskrivelse

None

Vår kursplan