Jazzitude kompani Junior

Kurs id : 6212
Studio 3
Lørdag kl.12:00 - 14:00
Pedagog: Embla Solheim (EÅS)

Beskrivelse

Embla Åsatun Solheim (ES)
Instruktøren på denne klassen er Embla Solheim. Embla utdanner seg for tiden Kunsthøgskolen i Oslo, dans. Hun pendler til Extend på mandager og lørdager for å undervise elever hos oss. 

Spesielt med denne klassen: Denne klassen er merket *** på timeplanen. Dette betyr at det blir en audition 18.01.2018 kl. 20.00. Du blir derfor automatisk satt på prøvetime på denne klassen. For å danse hip hop på dette nivået må du ha dasnet lenge. Elever kan ikke melde seg på kompani timer, eleven må bli invitert av en av lærerne på extend eller ha deltatt og kommet videre fra audition.

Det  finnes seks  kompanier på extend.

– Ex-level (Ungdoms kompaniet for jenter, hip hop og funk)
– Exelarate (Ungdomskompaniet for gutter, hip hop)
– Jazzitude ( Ungdomskompaniet jazz og contemporary)

– Ex-level Junior kompani for jenter ( hip hop og funk)
– Exelarate Junior kompani for gutter ( hip hop)
- Jazzitude Junior kompani for jenter ( jazz og contemporary)

Uttak til kompanier:

Vårsemesteret: I uke 3 innviterer lærerne elever til prøvetime på kompanitimer. Lærerne gir beskjed til de elevene som har mulighet til å komme på prøvetime andre undervisningsuke
Høstsemesteret: Da holder vi audition til alle kompaniene på extend torsdag før oppstart.

Resultatet: resultater fra audition legges ut under Siste nytt/viktig info

Hva gjør man i et komapan?
– Deltar på skoleturne i januar, for å fremme fysisk aktiviter for barn og ungdom.
– Har en rekke opptredner for extend i løpet av semesteret.- Spesial trening med maks 7 elever i timen. Kompani timen er gratis.
– Egne danser på elevforestillingen.
– Setter opp egne forestillinge gjerne i samarbeid med musikere og skuespillere. ( februar 2014, Biancas Remis)

Hvorfor har vi kompanier.
Kompaniklasser har det høyeste nivået på Extend. Det er viktig for elever å ha noe å strekke seg etter og jobbe mot. Elever som kommer med i et kompanie får mulighet til å utvikle seg enda mer som danser. For Extend er det viktig å ha kompanier som kan opptre og presentere Extend på arrange

Vår kursplan