SOMMER WORKSHOP UKE 33: Fra 13 år og eldre (mandag-onsdag) Tradisjonelle dansestiler

Kurs id : 8
Studio 5
Mandag kl.10.30 - 15.30
Pedagog: Maria Bastos (MJB)

Beskrivelse

None

Vår kursplan