Grad 7- time 4 (EXAM) -Torsdag kl. 19.20-20.20 Studio 5

Kurs id : Grad 7-4
Studio 5
Torsdag kl.19.20 -
Pedagog: Maria Bastos (MJB)

Beskrivelse

None

Vår kursplan