Grad 2- time 2 (EXAM) - Onsdag kl. 17.15-18.15 Studio 5

Kurs id : Grad 2-2
Studio 5
Onsdag kl.1715 -
Pedagog: Maria Bastos (MJB)

Beskrivelse

None

Vår kursplan