SOMMER WORKSHOP UKE 27: 7-9 år (tirsdag-torsdag) Tradisjonelle dansestiler.

Kurs id : 4
Studio 5
Tirsdag kl.09.30 - 14.30
Pedagog: Rebekka Flaarønning (RF)

Beskrivelse

None

Vår kursplan